Euskal taldeak : aurkibide

Karta hori iazko multzo aktiboen indexo bat da, esan nahi baitu 2019-an bederen kontzertu bat egin dutenek.

Map settings

Image Export Format

Image Size